Operacija Konfigurator za družino izdelkov ILO v okviru razpisa Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

 

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/                                           

         

 

Naziv operacije: Konfigurator za družino izdelkov ILO

 

Opis operacije:

Z operacijo smo vzpostavili konfigurator za družino izdelkov ILO, ki omogoča prilagoditev izdelkov po meri/želji kupca in pripravo prodajne ponudbe. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Obdobje operacije: 3.8.2020 - 29.10.2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Operacija Nadgradnja digitalnega poslovanja in vpeljava digitalnih poslovnih modelov v podjetju LED Luks

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

 

Opis operacije:

Operacija obsega nadgradnjo informacijskega sistema, ki bo digitaliziral komunikacijo s kupci in dobavitelji po vseh stičnih točkah; po meri izdelan in nadgrajen konfigurator povezan z začetkom proizvodnega procesa; uvedbo avtomatizacije proizvodnje preko avtomatskih miz - vpeljava komponent industrije 4.0 in izboljšanje kibernetske varnosti podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).